Stoelen

Stoelen met optie geintegreerd koppelsysteem i.c.m. los anti-paniek koppelsysteem

Voor de onderstaande modellen geldt dat zij leverbaar zijn vanaf fabriek met een eigen koppelsysteem dat ook al een belangrijke mate van risicobeperking geeft, maar indien niet voorzien van een extra (losse) koppeling, niet voldoen aan de eerder genoemde NEN-EN norm hetgeen overigens niet altijd een ‘keiharde’ eis hoeft te zijn voor het verkrijgen van een goedkeuring door een desbetreffende ambtenaar.

Stoelen leverbaard met los anti-paniek koppelsysteem waarmee aan de NEN-EN norm kan worden voldaan: